Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti sezónnej chrípke: áno či nie?

Očkovanie je účinný spôsob ochrany pred chrípkou. Aj vďaka nemu dnes vieme v prípade epidémie minimalizovať očakávané straty na ľudských životoch. Riziko, ktoré hrozí po podaní očkovacej látky, je v porovnaní s prínosom vakcíny minimálne. Aj dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu a obmedzenie bezprostredného styku s infi kovaným, dokonca i účinnosť antivirotík niekedy zlyhávajú. Škandalizácia raritných prípadov úmrtia pacienta a zriedkavých komplikácií, ktoré sa v minulosti vyskytli po očkovaní protichrípkovou vakcínou, nie je na mieste. O to viac, ak v dôsledku komplikácií „bežnej“ chrípky zomrie vo svete ročne až pol milióna ľudí!

Aké sú zásady správneho očkovania?

Lekár pacienta najprv vyšetrí, zváži všetky pre a proti, vhodnosť indikácie. Vyhodnotí aj reakcie organizmu pacienta na predchádzajúce očkovania, alergie, stav imunitného systému, ostatné choroby, na ktoré sa pacient lieči. Pred aplikáciou vakcíny kontroluje expiráciu, zapíše do dokumentácie šaržu. Pacient zostáva pre krátke pozorovanie ešte minimálne 20 minút po očkovaní v čakárni. Lekár však môže napokon rozhodnúť, že sa pacient vzhľadom na svoj zdravotný stav zaradí medzi bezmála 90 % Slovákov, ktorí sa nemôžu alebo častejšie nechcú chrániť pred chrípkou.

Komu očkovanie odporúčate? 

Všeobecne sa odporúča očkovať deti od 6 mesiacov do 3 rokov, deti predškolského a školského veku, tehotné ženy, 59-ročných a starších ľudí, zdravotníkov a pracovníkov ostatných rezortov, ktorí prichádzajú do úzkeho kontaktu s veľkým množstvom ľudí (zamestnanci škôl, domovov dôchodcov, bánk, pôšt, dopravy, armáda, športovci, novinári, vláda, parlament a pod.). Pacientov s pridruženými chronickými ochoreniami pľúc, srdca a obličiek, metabolickými, imunitnými či onkologickými ochoreniami by mali očkovať prednostne. Fajčiari, alkoholici a narkomani predstavujú tiež rizikovú skupinu ohrozených osôb.

Kto nemôže byť zaočkovaný proti sezónnej chrípke?

Je absolútne nevhodné očkovať pacientov s alergiou na niektorú zložku vakcíny, napr. slepačie vajíčka a jednotlivé zložky vakcíny uvedené výrobcom v príbalovom letáku. Očkovanie treba odložiť, ak má pacient bolesti hrdla, teplotu, hnačku či iný akútny zdravotný problém, ak ide o ženu v prvom trimestri tehotenstva alebo dieťa mladšie ako 6 mesiacov.

Kedy je najvhodnejší čas na očkovanie?

V našich zemepisných šírkach ho odporúčam už začiatkom októbra, ale očkujeme ešte aj krátko pred Vianocami. Na začiatku jesene však niekedy býva problém s dostupnosťou protichrípkových vakcín na trhu. Nehovoriac o tom, že vakcína proti aktuálnej prasacej chrípke ešte nie je v Európe ani registrovaná a budeme šťastní, ak do konca roka zaočkujeme aspoň rizikové skupiny osôb.

Každý rok je vakcína proti chrípke iná. Od čoho to závisí?

Vírus chrípky je veľmi ,,živý a neposedný tvor”. Na rozdiel od pôvodcov ostatných infekčných ochorení, proti ktorým bojujeme očkovaním, sa tento veľmi často ,,prezlieka do iných šiat”, mutuje. Niekoľko centier Svetovej zdravotníckej organizácie s pomocou celosvetovej siete laboratórií správanie vírusu chrípky pozorne študuje. Na základe týchto informácií každoročne aktualizujú nové zloženie budúcej vakcíny.

Ako vyzerá príprava a výroba tejto vakcíny?

Možno to vyznie bizarne, ale výrobcovia vakcín najprv namnožia na kuracích zárodkoch určené 3 druhy izolovaných vírusov chrípky. Výťažok z jedného vajíčka znamená zhruba iba jednu dávku očkovacej látky. Potom sa vírusy usmrtia a vyčistené časti ich ,,telíčka” sa použijú na samotnú fi nálnu fázu výroby očkovacej vakcíny. Komerčná výroba vakcín závisí od toho, ako ľahko je kmeň vírusu schopný rásť na slepačích vajíčkach. V súčasnosti sa však využívajú aj novšie, tzv. bunkové technológie.

Ako dlho vakcína účinkuje a prečo sa niektorým ľuďom pár dní po očkovaní zdravotný stav zhorší?

Hladina protilátok proti vírusu chrípky stúpa postupne, za normálnych okolností v priebehu 10 dní až 2 týždňov po podaní vakcíny. Od tohto času približne pol roka chránia pred infekciou tak, že po napadnutí vírusom tieto protilátky infekciu likvidujú naviazaním sa na častice vírusu, ktoré vnikli do organizmu. Sú tak odstránené skôr, než poškodia tkanivo. Problém však nastane, ak je náš imunitný systém v období po očkovaní z rôznych dôvodov oslabený a protilátky sa nevytvoria. Komplikácie môžeme očakávať aj v prípade zaočkovania pacienta v inkubačnej dobe už tlejúcej infekcie.

Prečo sa chrípke darí práve v zime?

Vírus chrípky má v chladnom počasí a suchom vzduchu najlepšie podmienky na prežívanie a šírenie kvapôčkovou infekciou. V zime menej športujeme, pohybujeme sa najmä v uzavretých prekúrených priestoroch, kontakt kože so slnečným žiarením je minimálny. Naša strava je navyše chudobnejšia na vítamíny, otužovanie je obmedzené. Úder od chrbta v podobe chrípky preto na seba spravidla nenechá dlho čakať.

Môže nás vakcína proti sezónnej chrípke aspoň čiastočne ochrániť i pred ,,novou“, tzv. prasacou chrípkou?

Nie. Predstavme si ale pohromu, že sa pacient infi kuje súčasne vírusom prasacej aj „obyčajnej“ chrípky. V tom prípade je očkovanie opodstatnené.

Môžeme tieto dve vakcíny kombinovať?

Ak bude vakcína proti prasacej chrípke k dispozícii, bude možné očkovať dvomi vakcínami naraz. Jedno sérum do ľavého ramena, druhé do pravého. Ideálne však bude preočkovať s odstupom času vakcínou novej chrípky ešte druhýkrát.

Zaberajú v rámci prevencie proti prasacej chrípke antivirotiká? 

Vzhľadom na možné nežiaduce účinky protivírusových liekov je ich preventívne užívanie nevhodné. Ordinovanie tohto druhu liekov patrí tak ako očkovanie do rúk lekára. Antivirotiká patria najrizikovejším pacientom s chrípkou a predpokladanými závažnými komplikáciami. Ich neuvážená spotreba môže spôsobiť, že zakrátko by mohli byť len málo účinné.
 

Uverejnené  Nový čas - Zdravie.